Web mail

Prijava u Web mail

Za pristup web mailu Obrazovne grupe Zrinski, molimo Vas koristite gornji link.


Web imenik

Prijava u Web imenik za učenike

Prijava u Web imenik za za profesore

Za pristup web imeniku Ekonomske škole Katarina Zrinski, molimo Vas koristite gornji link.

Dokumenti s uputama za rad u web imeniku:


PVT Aplikacija poslovanja vježbovne tvrtke

Prijava u PVT aplikaciju

Za pristup web aplikaciji Poslovanja vježbovne tvrtke, molimo Vas koristite gornji link.


Newsletter Obrazovne grupe Zrinski

Newsletter prijava

Kako biste primali newslettere Obrazovne grupe Zrinski, popunite formu na koju vas vodi gornji link.