Prijavi se na natječaj za stipendije Visoke škole Zrinski. Stipendije u vrijednosti preko 335.000,00 kuna.

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski raspisuje Natječaj za stipendije u vrijednosti preko 335.000,00 kuna za redovni, izvanredni i online preddiplomski studij Ekonomije poduzetništva i Globalne logistike te diplomske studije Management malih i srednjih poduzeća te Projektni menadžment.

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju osobe s prijavljenim prebivalištem na području Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a koje ispunjavaju zakonske kao i internim aktima propisane pretpostavke za upis na stručni odnosno specijalistički studij. Stipendije koje se dodjeljuju:

Preddiplomski stručni studij

  • 1 puna trogodišnja stipendija (1 x 66.000,00 kn)
  • 5 stipendija u 50% iznosu ukupne trogodišnje školarine (5 x 33.000,00)
  • 10% popusta prilikom upisa svima koji se prijave na Natječaj za stipendije (za sve tri godine studija)

Specijalistički diplomski studij

  • 1 puna dvogodišnja stipendija (1 x 52.000,00 kn)
  • 2 stipendije u 50% iznosu ukupne dvogodišnje školarine (2 x 26.000,00)
  • 10% popusta prilikom upisa svim koji se prijave na Natječaj za stipendije (za obje godine studija)

 

Kako se prijaviti?

 

Ako ste kandidat za stipendije za:

1. Preddiplomski stručni studij (Ekonomija poduzetništva ili Poslovno upravljanje - globalna logistika)

I. Objavit će se 1 PR informativno / edukativni članak o online studiranju. PR članak sa sobom nosi set pitanja. Riječ je o pitanjima s ponuđenim odgovorima. Svako pitanje ima 5 ponuđenih odgovora. Samo jedan odgovor je točan. U drugi krug prolaze svi oni koji su točno odgovorili na svih 5 pitanja. Ukoliko ista osoba više puta sudjeluje u natječaju, u obzir se uzima samo prva prijava.

PR članak + Kviz #1

II. U drugom selekcijskom krugu kandidati će pristupiti pisanom testiranju. Riječ je o motivacijskom testu. Deset najboljih prolazi u finalni treći krug.

III. Deset najboljih kandidata ispred komisije moraju prezentirati sebe i odgovoriti na pitanje „Zašto sam ja idealan kandidat za stipendiju Visoke škole Nikole Šubić Zrinski?“

 

2. Specijalistički diplomski studij (Management malih i srednjih poduzeća ili Projektni menadžment)

I. U prvom krugu kandidati moraju u pismenom obliku prezentirati svoju poduzetničku ideju. Poduzetnička ideja mora se razraditi na unaprijed definiranom obrascu (formularu) s unaprijed određenim brojem riječi. Jedna osoba ima pravo sudjelovati samo s jednom idejom.

Obrazac za razradu poduzetničke ideje

II. Najboljih 5 kandidata ulaze u drugi selekcijski krug gdje će morati pripremiti prezentaciju u Power Pointu u trajanju od 10 minuta i prezentirati je ispred komisije. 

 

Za sve informacije obratite nam se na bespalatan info telefon 0800 422 422 ili nazovite naše predstavništvo u Splitu na telefon 099/212 3276.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju.

Više o studijskim programima na našem webu.

Sretno svima!

  O nama

Obrazovna grupa Zrinski razvija cjeloživotno učenje za poduzetništvo.

  Kontaktirajte nas:
  Obrazovna grupa Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 0800 442 442
E-pošta : grupa@zrinski.org