Organizacijska struktura Instituta


Upravno vijeće Instituta

       

 Znanstveno vijeće Instituta -

 Ravnatelj Instituta

- Ured ravnatelja Instituta

       
 Istraživački centar poduzetništva za odgoj, obrazovanje i znanost  Istraživački centar poduzetništva za razvoj gospodarstva Istraživački centar poduzetništva za znanst.-struč. istraž. projekte   Istraživački centar poduzetništva za poduzetničku pedagogiju, psihologiju i filozofiju
 Predškolski odgoj  Poduzetništvo u turizmu IPA projekti Poduzetnička pedagogija
 Osnovnoškolsko obrazovanje  Poduzetništvo u poljoprivredi  Nacionalni projekti Poduzetnička psihologija
 Srednjoškolsko obrazovanje  Poduzetništvo i IKT  Međunarodni projekti Poduzetnička filozofija
 Visoko obrazovanje  Zadružno i socijalno poduzet.  EU projekti  
 Cjeloživotno obrazovanje  Poduzetništvo i obrtništvo  Strukturni fondovi  
   Poduzetništvo u prerađivačkoj industriji    
  O nama

Institut za obrazovanje za poduzetništvo - E4E, prvi hrvatski znanstveno-stručni istraživački institut s fokusom na učenje za poduzetništvo.

  Kontaktirajte nas:
  Institut za obrazovanje za poduzetništvo - E4E

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : +385 0800 442 442
E-pošta : institut@zrinski.org