NastavniciAntonija  Antonija Zeba
v.d. Ravnatelja

 

Profesori
Silvija Bumbak Silvija Bumbak
Engleski jezik
Iva Limanović Kurnik Iva Limanović Kurnik
Sociologija
Bernarda Lukić Bernarda Lukić
Hrvatski jezik
Ivica Lulić Ivica Lulić
Vjeronauk
Mladen Nikolašević Mladen Nikolašević
Tjelesna i zdravstvena kultura
Darija Odorčić Matijević Darija Odorčić Matijević
Likovna umjetnost
Vedrana Šimunić Rod Vedrana Šimunić Rod
Ekonomska grupa predmeta
Katica Srbić Katica Srbić
Matematika i Fizika
Dragan Vukelja Dragan Vukelja
Ekonomska grupa predmeta
 

  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org