Projekti

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski tijekom cijele školske godine sudjeluje u različitim nacionalnim i međunarodnim projektima. Planova za buduće projekte ima mnogo i na nacionalnoj i na europskoj razini, a uz Erasmus+ nove programe i potprograme, otvaraju nam se i brojne, nove, projektne mogućnosti s novim i starim partnerima. Projekti u kojima smo sudjelovali:

Ledo d.d. zapošljava učenike

Ledo d.d.

LEDO D. D. ZAPOŠLJAVA UČENIKE

Radno mjesto: Pomoćni radnik u proizvodnji sladoleda

Satnica: 25,00 kn, satnica za rad u noćnoj smjeni uvećava se za 30%

Radno vrijeme: rad u tri smjene, svaki radni dan i subota – obavezan rad u sve ...

Više

Završna konferencija projekta „Međupredmetna tema poduzetništvo u srednjim školama“

UI

Projekt „Međupredmetna tema poduzetništvo u srednjim školama“ službeno je odobren krajem prošle godine kada je i potpisan Ugovor s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i sporta. Potpisnik Ugovora i prijavitelj projekta je Udruga Inicijativa koja je zajedno s Privatnom gimnazijom i ekonomskom školom Katarina ...

Više

Naša škola sudjeluje u projektu "Međupredmetna tema poduzetništvo u srednjim školama"

...dok je ispred Udruge Inicijativa projekt predstavila Marija Mrkonjić.

Početkom nove godine i službeno je započeo projekt „Međupredmetna tema: poduzetništvo u srednjim školama.“ Projekt je službeno odobren krajem prošle godine, kada je i potpisan Ugovor s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i sporta. Potpisnik Ugovora i prijavitelj projekta je Udruga Inicijativa, koja ...

Više

Modularni kurikulum za vježbeničke tvrtke

„Modularni kurikulum za vježbovne tvrtke" (Modular Curriculum for Training Firms) nastao je na osnovi dugogodišnjeg iskustva obrazovanja za poduzetništvo „Katarine Zrinski" uz partnerstvo Srednje ekonomske šole Celje iz Slovenije. Glavni rezultat ovog projekta je web aplikacija „Poslovanje vježbovne tvrtke“ koja omogućuje učenicima ...

Više

Budući naraštaj

„Budući naraštaj“ (Next Generation), projekt u kojem je PGEŠ „Katarina Zrinski" sudjelovala kao partner, uz Industrijsko-obrtničku školu Silvije Strahimir Kranjčević iz Vinkovaca, Agenciju za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i uz vodstvo Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci.

Više

Modeliranje poslovnih procesa u vježbeničkim tvrtkama

U okviru Programa za cjeloživotno učenje, točnije Leonardo da Vinci programa proveden je projekt „Modeliranje poslovnih procesa u vježbovnim tvrtkama“ (Model of Business Processes in Secondary School) u suradnji sa školom Radnoti Miklos Kozgazdasagi Szakkozepiskola iz Pečuha i Istituto Statale ...

Više

Platforma za učenje kroz školske zadruge

U sklopu programa Comenius - školska partnerstva, „Katarina Zrinski“ vodila je projekt „Platforma za učenje kroz školske zadruge“ (School Cooperatives Learning Platform) u suradnji sa školom Radnoti Miklos Kozgazdasagi Szakkozepiskola iz Pečuha i Istituto Statale di Istruione Secondaria Carlo Anti iz Verone.

Više

Konkurentna mladež

Krajem 2013. godine, u sklopu programa Instrument pretpristupne pomoći (IPA), završen je projekt „Konkurentna mladež“ (Competitive Youth). Cilj projekta bila je edukacija mladih u Hrvatskoj u području turizma gdje bi se prema usklađenosti s potrebama tržišta rada doprinijelo stvaranju ekološkog, društvenog i ...

Više

Izvrsnošću do poduzetništva

U zadnje dvije godine, „Katarina Zrinski“ sudjelovala je kao partner u nacionalnim projektima Udruge Inicijativa pod nazivima „Izvrsnošću do poduzetništva“ gdje se radilo na aktivnom uvođenju poduzetničkih tema i sadržaja u kurikulume osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

Više

Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama

„Međupredmetni sadržaji poduzetništva kao poticaj novom kurikulumu u osnovnim školama“ je još jedan projekt u kojem naša škola sudjeluje i aktivno potiče uvođenje poduzetničkih tema i sadržaja u kurikulume osnovnih škola iz cijele Hrvatske.

Više

  O nama

Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski je privatna srednja škola koja suvremenim nastavnim metodama obrazuje mlade poslovne ljude za uspješno uključivanje u poslovni svijet.
Kvalitetu našeg programa i rada potvrđuje i priznaje Vijeće za ekonomsko obrazovanje (CEE) iz SAD.

  Kontaktirajte nas:
  Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 95 588
E-pošta : katarina@zrinski.org