Erasmus+: Mobilnost osoblja


Putem Erasmus+ programa Visoka škola Nikola Šubić Zrinski omogućava mobilnost svom nastavnom i nenastvanom osoblju

 

Djelatnici Visoke škole Nikola Šubić Zrinski imaju dvije mogućnosti ostvarenja mobilnosti:

1. mobilnost zaposlenika u svrhu podučavanja (STA)

2. mobilnost zaposlenika u svrhu osposobljavanja (STT)

Prvom se aktivnošću omogućuje nastavnom osoblju Visoke škole Nikola Šubić Zrinski da poučava u partnerskoj inozemnoj ustanovi visokog obrazovanja. Mobilnost se nastavnog osoblja može odvijati u bilo kojem području studija/akademskoj disciplini. Drugom se aktivnošću podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja Visoke škole Nikola Šubić Zrinski.

 

 

Uvjeti prijave

Nastavno i nenastavno osoblje, koje želi sudjelovati u programu Erasmus+ mobilnosti, mora biti zaposleno na Visokoj školi Nikola Šubić Zrinski (ugovor o radu ili ugovor o djelu).

 

Trajanje mobilnosti

Za nastavno i nenastavno osoblje koje odlazi na Erasmus osposobljavanje ili podučavanje, dužina boravka iznosi najmanje 2 dana, a najviše 2 mjeseca. Nastavnici koji odlaze u inozemnu ustanovu podučavati, moraju održati najmanje 8 sati nastave tjedno.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org