Erasmus+: Mobilnost studenata


Studentima omogućavamo odvijanje mobilnosti preko Erasmus+ programa u svrhu studijskog boravka i za obavljanje stručne prakse u inozemstvu.

 

Studenti se mogu prijaviti na natječaj koji redovito objavljujemo na našim web stranicama ili mogu sami doći s prijedlogom institucije i zemlje u koju žele otići u okviru Erasmus+ programa. Također, nudimo brojne mogućnosti unutar Erasmus+ mobilnosti za naše nastavno i nenastavno osoblje, prije svega stručno usavršavanje i održavanje nastave u zemljama Europske Unije, a u sklopu navedenog programa pozivamo i utjecajne goste predavače iz inozemstva.

 

Projekti mobilnost za studente u području visokog obrazovanja obuhvaćaju sljedeće vrste aktivnosti:

1. Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za studente - studiranje

2. Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince; za studente - stažiranje

Razdoblje studiranja u inozemstvu može uključivati i razdoblje obavljanja stručne prakse. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti s najvećim mogućim učinkom, aktivnost mobilnosti mora odgovarati obrazovanju studenta Visoke škole Nikola Šubić Zrinski u okviru područja studija te osobnim razvojnim potrebama. Obavljanje stručne prakse u inozemstvu na radnom mjestu podupire se za vrijeme cijelog trajanja studiranja. Mobilnost studenta može se odvijati u bilo kojem području studija/akademskoj disciplini.

 

 

Mobilnost studenata u svrhu studiranja

Organizacije sudionice iz država sudionica u programu (pošiljateljice i primateljice) moraju biti UVO –i (ustanove visokog obrazovanja) koji imaju ECHE (Erasmus povelju u visokom obrazovanju)

Razdoblje studiranja: od 3 do 12 mjeseci (uključujući razdoblje obavljanja stručne prakse, ako je planirano)

 

Mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse

Organizacija pošiljateljica mora biti Ustanova visokog obrazovanja koja ima Erasmus povelju o visokom obrazovanju. Organizacija primateljica može biti bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih:

• javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)

• javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini

• socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate

• istraživački institut

• zaklada

• škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)

• neprofitna organizacija, udruga, NVO

• tijelo koje pruža usluge savjetovanja u pogledu buduće karijere, usluge profesionalne orijentacije i informacijske usluge

• UVO iz države sudionice u programu koji ima ECHE

Razdoblje obavljanja stručne prakse: od 2 do 12 mjeseci

 

Prihvatljivi sudionici mobilnosti:

U Erasmus mobilnosti mogu sudjelovati studenti registrirani u Ustanovi visokog obrazovanja i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata). U slučaju mobilnosti u svrhu studiranja, studenti moraju biti upisani barem na drugu godinu studija u ustanovi visokog obrazovanja. Taj se uvjet ne primjenjuje na stručnu praksu. Studenti koji su nedavno diplomirali mogu sudjelovati u obavljanju stručne prakse. Njih mora odabrati Ustanova visokog obrazovanja za vrijeme posljednje godine studija i oni svoju stručnu praksu u inozemstvu moraju obaviti u roku od godine dana nakon diplomiranja.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org