Obveze studenata po povratku iz inozemstva


 

Po povratku s inozemnog visokog učilišta studenti su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

• Izjavu inozemne ustanove (Confirmation of Arrival/Departure) - potvrda u kojoj se navodi točno razdoblje mobilnosti, s potpisom i pečatom ovlaštene osobe s inozemne ustanove

• Prijepis ocjena (Transcript of records) - popis svih kolegija koje je student pohađao s pripadajućim ocjenama tj. popis ECTS bodova za izvršene aktivnosti, odnosno Traineeship certificate (za stručnu praksu)

• Završno izvješće koje mora biti predano putem online alata – Mobility Tool+ najkasnije unutar 30 kalendarskih dana od završetka razdoblja mobilnosti

 

Nakon povratka na matično učilište, odnosno na Visoku školu Nikola Šubić Zrinski, studenti su dužni nastaviti sa studijem kako je propisano ugovorom o studiranju.

 


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org