Osnovne informacije Erasmus+ programa


Erasmus+ je program Europske Unije za područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. - 2020. godine

 

Programom se općenito podržavaju aktivnosti, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i njegovim vodećim inicijativama, kao što su Mladi u pokretu i Program za nove vještine i radna mjesta. Njime se nastoje riješiti sljedeći izazovi:

• Suzbijanje rasta nezaposlenosti – osobito među mladima

• Razvoj društvenog kapitala među mladim ljudima i osnaživanje njihovih sposobnosti da aktivno sudjeluju u društvu

• Promicanje sustavnih reformi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih među državama koje sudjeluju u programu

 

Svrha programa Erasmus+ je podržati napore država sudionica u programu da bi mogle učinkovito iskoristiti mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također jačaju prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

 

Cilj Erasmus+ programa je postojanje učinkovitijeg instrument za zadovoljavanje stvarnih potreba u smislu razvoja ljudskog i socijalnog kapitala unutar Europe, ali i izvan nje.

 

Erasmus+ program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Odnosi se na mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)

• Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Udruživanje znanja i vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama.

• Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika - Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.

• Jean Monet - Centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.

• Sport - Akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

 

Aktivnosti u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih igraju ključnu ulogu u pružanju ljudima svih dobi nužna sredstva za aktivno sudjelovanje na tržištu rada i društvu u cjelini. Projektima u okviru ove aktivnosti promiču se transnacionalne aktivnosti mobilnosti usmjerene na učenike (studente, vježbenike, naučnike, mlade ljude i volontere) i osoblje (profesore, nastavnike, voditelje osposobljavanja, osobe koje rade s mladima i osobe koje rade u organizacijama aktivnim u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih) i njihov je cilj:

• pomoći učenicima u stjecanju kompetencija (znanje, vještine i stavovi) u cilju poboljšanja njihovog osobnog razvoja i zapošljivosti na europskom tržištu rada i šire;

• podržati stručno usavršavanje osoba koje rade u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cilju inovacija i poboljšanja kvalitete poučavanja, osposobljavanja i rada s mladima diljem Europe;

• povećati znanje stranih jezika sudionika;

• povećati svijest sudionika i razumijevanje drugih kultura i država nudeći im mogućnost za izgradnju mreža međunarodnih kontakata, za aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj osjećaja europskog građanstva i identiteta;

• povećati sposobnosti, privlačnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi one mogle ponuditi aktivnosti i programe koji bolje odgovaraju potrebama osoba, unutar i izvan Europe;

• pojačati sinergiju i prijelaz između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, zapošljavanja i poduzetništva;

• osigurati bolje priznavanje kompetencija stečenih za vrijeme razdoblja učenja u inozemstvu.

 

 

Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus+ pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, osobe koje sudjeluju u projektu mobilnosti povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski je dodijeljena nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za razdoblje 2014-2020.

Međunarodna suradnja Visoke škole Nikola Šubić Zrinski s različitim institucijama širom svijeta se realizira kroz Inovacijsko razvojni centar Zrinski (IRCZ).

  Galerija
O programu Erasmus+


  Kalendar
 |  4  |  2019
pon uto sri čet pet sub ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org