Konferencija ECR Bureau Meeting Zagreb, Westin, 30.3.17.

Autor: Marija Mrkonjić

Od 29.03. do 31.03.2017. godine u Zagrebu, u hotelu Westin, održat će se konferencija ECR Bereau Meeting Zagreb.

Na drugom danu konferencije, uz gosp. Vinka Ćuru, gosp. Velimira Sriću, gđu. Milica Daković i gosp. Vatroslava Škaru, sudjelovat će dekan Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, gosp. Ivica Katavić i član upravnog vijeća Obrazovne Grupe Zrinski, gosp. Vitomir Tafra.

Prezentacija će se održati u vremenu od 16:15 do 18:30 sati, pod nazivom Entrepreneurship from various perspectives.

 
Novosti
Ažurirano: 29. ožujka 2017. 17:12

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel : + 385 1 36 47 099
E-pošta :nikola@zrinski.org