Projekt „School Cooperatives Learning Platform"


Projekt „School Cooperatives Learning Platform" je projekt koji se trenutno odvija u Privatnoj gimnaziji i ekonomskoj školi Katarina Zrinski u sklopu Comenius multilateralnog partnerstva s priznatim europskim školama Radnoti Miklos Kozgazdasagi Szakkozepiskola, Instituto Statale di Istruione Secondaria Carlo Anti i Ziprnowsky Karoly Muskazi Szakkozepiskola.

Projekt "School Cooperatives Learning Platform" ima za cilj promicanje suradnje između škola u Italiji, Mađarskoj i Hrvatskoj kroz uspostavu platforme za učenje kroz školske zadruge, kao novi način za kombiniranje teorije s praksom u strukovnim školama. Osnivanje školskih zadruga i njihovo funkcioniranje će služiti kao instrument za uvođenje i promicanje poduzetništva u partnerskim školama. Učenici će steći znanja o tržišnim mehanizmima, poslovanju, timskom radu i odgovornosti, te će razviti osobne vještine i sposobnosti potrebne za poduzetničke aktivnosti. Kroz školske zadruge kao praktičan način učenja, studenti će shvatiti što to znači biti zaposleni te će dobiti uvid u lokalnim institucijama tržišta rada, uz stvaranje veze s lokalnim poduzećima. Međunarodna platforma školskih zadruga će biti formirana kroz razvoj web portala, kao virtualno jedinstveno mjesto na kojem razmjena dobrih primjera iz prakse, gdje članovi mogu surađivati ​​- dakle jačati partnerske odnose, kao i poduzetničke, digitalne i jezične kompetencije. Web portal će također poslužiti kao sredstvo za širenje projektnih aktivnosti i rezultata na javnost i bit će otvoren i za druge škole zainteresirane za ulazak u platformu za učenje kroz školske zadruge.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org