PODUZETNIŠTVO > JEDNA OD OSAM KLJUČNIH KOMPETENCIJA VIJEĆA EUROPE


Projekt MI PODUZETNICI

Poduzetništvo, točnije smisao za inicijativu i poduzetništvo [engl. Sense of Initiative and Entrepreneurship], kao jedna od osam ključnih kompetencija Vijeća Europe postalo je odgojno-obrazovno područje svih razina obrazovanja…

… i dio je nacionalnih kurikuluma, odnosno jedna od temeljnih kompetencija.

 

Osnovni razlog je to što se određena znanja, osobito stajališta, stječu već u najranijim razvojnim fazama života [u predškolskoj dobi – već od treće godine života], a određene sposobnosti i vještine koje poduzetništvo zahtijeva potrebno je neprekidno razvijati tijekom osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s psihološkim razvojem učenika. U razdoblju srednjoškolskog odgoja i obrazovanja posebna bi pozornost trebala biti usmjerena na pripremu za tržište rada na kojem su presudna poduzetnička znanja za primjerenije definiranje i kreiranje poslovne karijere.

Sukladno tome cjelovita kurikularna reforma koja obuhvaća rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje dala je i formalni okvir za kurikularni razvoj i provedbu obrazovnih programa i međupredmetnih tema iz područja poduzetništva.

Poduzetnost kao vrijednost i poduzetništvo kao međupredmetna tema komplementarni su svim ostalim predmetima i međupredmetnim temama i uvršteni u sve cikluse i sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti.

Svrha je učenja i poučavanja poduzetništva kao međupredmetne teme primjerene dobi razvijanje poduzetničkog načina promišljanja i djelovanja u svakidašnjem životu i radu, stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe [odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost, fleksibilnost i dr.] koja je tako osposobljena za prepoznavanje prilika i mogućnosti za samoaktualizaciju.

Svrha je učenja i poučavanja ove međupredmetne teme razvoj poduzetničke kompetencije usvajanjem poduzetničkih znanja, vještina i stajališta nužnih za pripremu i sudjelovanje u svijetu rada. Tema uključuje razumijevanje temeljnoga ekonomskog procesa (ideja – planiranje – realizacija – stvaranje nove vrijednosti), pokretanje vlastita poslovanja i poučavanje odgovornom djelovanju u svim aspektima rada neovisno o odabiru zanimanja.

Usporedno sa stvaranjem institucionalnih pretpostavki za sustavno uvođenje poduzetničkih sadržaja i nastavnih predmeta u redovito obrazovanje razvijali su se i oblici poticaja za usvajanje i popularizaciju poduzetništva u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Jedan su od tih oblika i natjecanja koja je pokrenula i organizirala Privatna gimnazija i ekonomska škola „Katarina Zrinski” i Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski”, a projektom je obuhvaćena i Udruga Poduzetni.

U organiziranju natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Hrvatske te njihovim stalnim unapređivanjem organizator je imao na umu pedagoške i odgojno-obrazovne ciljeve koji su sadržani i u navedenim dokumentima.

Potrebno je istaknuti da su sve dosadašnje pojedinačne aktivnosti i natjecanja [dvije humanitarne akcije: 8. humanitarna akcija Mi poduzetnici za Božić i 8. humanitarna akcija Mi poduzetnici za Uskrs te natjecanja 6. natjecanje Poslovni izazov, 18. međunarodni sajam vježbovnih tvrtki, 10. smotra studentskih poduzetničkih inkubatora i studentskih poduzeća, 7. natjecanje Što hoću – mogu!] bili pod stalnim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a povremeno su se uključivali Ministarstvo turizma te HUP, HGK, HOK i Grad Zagreb. Posebno napominjemo pokroviteljstvo Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za natjecanje Poduzetni za Božić i Poduzetni za Uskrs u kojem je posebna pozornost posvećena socijalnom poduzetništvu.

Od 2018. godine natjecanje Mi poduzetnici za Božić podupire i ŠKOLSKA KNJIGA kao glavni sponzor.

Upravo je to razlog da sva višegodišnja iskustva obuhvatimo zajedničkim nazivom kako bi se pojedinačna natjecanja afirmirala i sustavno provodila u osnovnim i srednjim školama te vrtićima. Natjecanja su koncipirana tako da potiču poduzetnost u učenika i pomažu im u usvajanju ekonomskog, financijskog i poduzetničkog duha. Unutar priprema za natjecanja dajemo punu potporu školama, mentorima i učenicima.

............

Blaženka VUK

 

Izvornu objavu pogledajte OVDJE

 

Prijavi se na poslovni izazov klikom miša OVDJE!

 


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org