Sudjelujte u kvizu znanja i osvojite stipendije u protuvrijednosti preko 335 000,00 kuna


Online studiranje: metoda učenja na daljinu gdje je e-učionica otvorena 24 sata dnevno

Online nastava odvija se u virtualnom nastavnom okruženju Visoke škole uz stalnu potporu mentora/nastavnika i pratećih službi. Nastava (online i hibridna/mješovita) je dizajnirana u tjednim modulima koji slijede redoslijed semestra. U jednom semestru ima tri ciklusa po pet tjedana. U svakom ciklusu odrađuju se po dva nastavna predmeta. Ponudom online nastave studentima se omogućava: (a) izbor studijskih programa koji nisu u njihovoj mikro-okolini, (b) fleksibilnost u dizajniranju rasporeda kada i gdje učiti, (c) pristup nastavnim materijalima i nastavnicima 24 sata, sedam dana u tjednu i 365 dana u godini (7/24/365), (d) obrazovanje uz rad puno radno vrijeme na bilo kojoj lokaciji i (e) uštedu na prijevozu i smještaju koje bi platili ako se obrazuju na tradicionalni način.

 

Je li online studiranje najbolji izbor za mene?

Kvaliteta i učinkovitost online učenja na daljinu vrlo često se uspoređuje s klasičnim načinom obrazovanja. Recentna istraživanja pokazuju da nema značajne razlike između online učenja na daljinu i klasičnog obrazovanja kad su u pitanju ECTS bodovi, kompetencije koje se stječu, ishodi učenja, sadržajni okvir, provjere znanja i ostala mjerenja studentskog napredovanja. Međutim, potencijalni studenti često postavljaju pitanje: je li online nastava za mene? Odgovori s DA na dolje navedena pitanja indicira da je online nastava za Vas.

 1. Tražite li okruženje za učenje koje je fleksibilno i odgovara vašem životnom stilu?
  (OKRUŽENJE: redovni pristup nastavnim predmetima i njihovim sadržajima, pouzdana internetska veza, alocirano vrijeme za učenje).
 2. Jeste li u mogućnosti učiti samostalno i preuzeti odgovornost za osobno učenje?
  (VJEŠTINE: čitanje, pisanje, samodisciplina, samo-motivacija, vještine organizacije).
 3. Imate li računalo i pouzdan pristup internetu?
  (VI I TEHNOLOGIJA: vještine rada na računalu, pouzdani brzi internet, korištenje tehnologije za učenje, traženje pomoći od mentora/nastavnika i pratećih službi).
 4. Upravljate li vremenom učinkovito?
  (UPRAVLJANJE VREMENOM: znati koliko je potrebno sati rada (tjedno) za ostvarenje ishoda učenja pojedinog predmeta, identificirati gdje se nalaze sati za učenje uzeti u obzir potrebno vrijeme za rad u poduzeću/instituciji, obveze nastavnog procesa –sinkrona i asinkrona nastava te vrijeme učenja, dnevne aktivnosti – spavanje, hrana, kućne obveze, obiteljske aktivnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici – crkva, klubovi, volontiranje, socijalizacija itd.)

Ako ste motivirani za ostvarenje Vaših obrazovnih ciljeva, a imate resursnih ograničenja u smislu da imate: (a) posao koji Vam ne omogućava konvencionalni način obrazovanja; (b) mjesto boravaka udaljeno od sjedišta Visoko obrazovne institucije; (c) ograničena financijska sredstva (za prijevoz, smještaj, prehranu ako studirate u udaljenom gradu); ili (d) želite fleksibilnost u obrazovnom procesu kako bi mogli iskoristiti prilike u okruženju, onda je online nastava najbolji izbor za Vas.

 

Ključni indikatori uspjeha online učenja na daljinu

Uspješna provedba online nastavnog procesa zahtjeva znatno obrazovanje i trening studenata i mentora/nastavnika, a posebno temeljna znanja kao što su sadržajno, pedagoško i tehnološko znanje. Međutim, ključni izazov je promijeniti percepciju da je učenje na daljinu lagan i jednostavan način zaobilaska konvencionalnog obrazovanja (face-to-face). Tu percepciju dijele i mentori/nastavnici i studenti. Dok mentori/nastavnici misle da je primarna funkcija mentora/nastavnika diseminacija nastavnog sadržaja, studenti računaju da je opterećenje manje s obzirom da nemaju obvezu slušati predavanja. U svrhu uspješne provedbe online učenja na daljinu, potrebno je ispuniti nekoliko ključnih pretpostavki koji su sumirani u Tablici 1.

Tablica 1. Indikatori uspjeha online učenja na daljinu 
Pretpostavke Indikatori uspjeha
Podrška studentima i resursi
 • Pristup nastavnim materijalima na lokaciji polaznika/studenta (uključujući sinkrona predavanja)
 • Smanjena zabrinutost polaznika u svezi s infrastrukturnim i tehničkim pretpostavkama
Online organizacija i dizajn
 • Zadovoljstvo studenata s nastavnim materijalima, online modulima i LMS (learning management sustavom)
 • Stalni pristup predmetnom sadržaju
Instrukcijski dizajn i dostava
 • Poboljšano samopouzdanje i učinkovitost u poučavanju i učenju na daljinu
 • Zadovoljstvo studenata sa sinkronom i asinkronom komunikacijom, raspravom, tjednim obavještavanjem, grupnim projektima i terenskim iskustvom.
Ocjenjivanje i vrednovanje studentskog učenja
 • Zadovoljstvo studenata s interakcijom s drugim studentima i povratnim informacijama
 • Zadovoljstvo studenata s interakcijom s mentorom/nastavnikom i povratnom informacijom mentora
Inovativno poučavanje pomoću tehnologije
 • Poznavanje osnovnih obrazovnih tehnoloških alata
 • Uspješno korištenje alata kao što su LMS, LiveBinders, BookBuilder, Photo Story, VoiceThread itd.
 • Učinkovitost u samostalnom učenju i poučavanju na daljinu
Mentorsko korištenje studentske povratne informacije
 • Anketa studenata prije i poslije online nastave
 • Obrazac povratne informacije
 • Praćenje LMS statistike
 • Vrednovanje povratne informacije online kolegija

Natječaj za stipendije: Kviz znanja


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org