Kadrovske pretpostavke


Ljudski resursi predstavljaju ključ uspjeha svakog sustava. Kadrovske pretpostavke za izvođenje online programa na Visokoj školi temelje se na broju ljudi/grupa/službi osposobljenih za određene segmente u procesu izvođenja online programa.

Te pretpostavke uključuju:

  • broj osoba osposobljenih i zaduženih za online komunikaciju sa studentima te usmjeravanje studentskih zahtjeva osobama zaduženim za ostale oblike podrške
  • postojanje službe koja će dnevno nadzirati rad cjelokupnog sustava i biti osposobljena otklanjati poteškoće unutar 24 sata
  • da su nastavnici i/ili vanjski suradnici koji su uključeni u online izvođenje predmeta educirani za online poučavanje ili imaju iskustva u online poučavanju, što će dokazati na isti način na koji dokazuju i druge kompetencije potrebne za rad u nastavi
  • da je na svakom predmetu koji se izvodi online za svaku nastavnu grupu angažiran barem jedan nastavnik čije je vrijeme izraženo u norma satima tjedno i ne može biti manje od broja ECTS bodova koji predmet donosi, niti veće od broja ECTS bodova koji predmet donosi pomnoženog s 1,5. U stvarno opterećenje nastavnika uključeno je:

– online aktivnosti u kojima je predviđeno sudjelovanje nastavnika (npr. online diskusije koje nastavnik moderira, predavanje koje se prenosi videokonferencijom i dr.)

– praćenje rada studenata u online okruženju, savjetovanje u učenju i poticanje na individualnoj i grupnoj razini

– procjena znanja studenata

– druge specifične potrebe pojedinih vrsta izvođenja programa ako takve postoje

– vrijeme za pripremu, izradu i ažuriranje materijala ako je nastavnik ujedno i nositelj kolegija

  • u jednoj nastavnoj grupi na predmetu koji se izvodi online ne može biti više od 90 studenata.

 


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org