Završni rad


Završni rad studenata je studija slučaja (case study) čiji sadržaj određuju sami studenti.

Rad se temelji na znanstveno-stručnoj analizi u cilju definiranja prijedloga rješenja određenog poslovnog problema.

Naglašavajući važnost timskog rada, na izradi završnog rada može sudjelovati više studenata.

Sve dokumente za završni rad možete preuzeti ovdje u pdf formatu:

Studija slučaja - Case study

Znanstvena je metoda utemeljena na analizama i analitičkim zaključcima. Koristi se u obrazovnom procesu s ciljem formiranja spoznajnog načina promišljanja. Dio je kolegija „Integralno upravljanje poduzećem“ koji s ostalim nastavnim sadržajima čini cjelinu i usmjerava studente na samostalno i inovativno djelovanje u praksi.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org