Kontakti

Lokacija Zagreb


Pučko otvoreno učilište Petar Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Telefon: ++385 1 3695 587 ili ++385 1 4002 300

Fax: ++385 1 3014 793

besplatni info-telefon: 0800 442 442

ŽR-RN ERSTE: 2402006-1100537490 ...

Pročitajte više...Pročitajte više...